Zmiana wysokości składek od stycznia 2024 r.

Tak samo jak wszyscy, tak i nasza sekcja modelarska boryka się z rosnącymi kosztami działalności. Jednym z największych jest koszt koszenia naszych stref modelarskich, który musimy ponosić co najmniej 4 razy do roku. Dlatego rada sekcji modelarskiej podjęła decyzję o podwyższeniu w 2024 r. wysokości składki członkowskiej do 180 złotych rocznie dla seniorów oraz 36 złotych rocznie dla juniorów, to jest modelarzy do 18 roku życia.

Uwaga! Zmianie uległ numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać składki. Nasza sekcja ma wydzielone subkonto w ramach rachunku bankowego prowadzonego dla Aeroklubu Poznańskiego, co pozwoli nam na łatwiejsze gospodarowanie zgromadzonymi środkami. Składki członkowskie należy wpłacać na:

Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
38 1440 1286 0000 0000 0187 0548

W tytule przelewu należy wpisać „Sekcja modelarska, składka członkowska za rok …”. Jeśli składka dotyczy innej osoby niż właściciel rachunku, to w tytule przelewu należy dopisać, kogo dotyczy składka.

Składkę należy wpłacić w terminie do końca stycznia roku, którego dotyczy.