Zmiana krajowych przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych

Dnia 1 lipca 2019 roku weszło w życie rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 z dnia 24.05.2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (zwane dalej rozporządzeniem wykonawczym). Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego postanowiła ujednolicić przepisy i procedury dla dronów we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Czerpiąc z doświadczeń i najlepszych praktyk z całego świata, wypracowano rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i otwarcie granic dla branży bezzałogowej w UE. W związku z powyższym, od dnia 1 lipca 2020 przestaną obowiązywać krajowe przepisy i procedury państw członkowskich UE, dedykowane dla cywilnych użytkowników bezzałogowych statków powietrznych.

Jedną z największych zmian będzie brak podziału na loty o charakterze sportowym lub rekreacyjnym oraz na loty inne niż sportowe i rekreacyjne. Dotychczasowe komercyjne wykorzystanie BSP możliwe jedynie dla posiadaczy świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego UAVO w większości przypadków stanie się ogólnodostępne. Z drugiej strony, na użytkowników , którzy latają całkowicie dla zabawy, spadną dodatkowe obowiązki, które do tej pory ich nie dotyczyły. Co ważne, nowe przepisy dotyczą również nas - modelarzy. Krótko mówiąc: chcąc wykonywać loty modelami statków powietrznych o masie przekraczającej 250g:

1) Należy zarejestrować się na stronie https://drony.ulc.gov.p/ i uzyskać certyfikat operatora.
2) Należy zdać egzamin i uzyskać certyfikat pilota.
3) Model, którym wykonujemy loty musi być oznaczony identyfikatorem operatora.
4) Na posiadany smartfon ależy pobrać aplikację Drone Radar i zgłaszać lot przed jego wykonaniem (nie dotyczy obszaru lotnisk modelarskich i działalności w ramach klubu). Aplikacja pozwala też sprawdzić, czy w ogóle w danej strefie wolno nam wykonywać loty.

Więcej informacji na ten temat jest dostępne na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.