Zezwolenie na loty w ramach klubu na lotniskach Kobylnica, Bednary, Kąkolewo

Wielu z nas narzekało na niewielką dopuszczalną wysokość lotu w ramach nowych przepisów i dostępnej dla modelarzy kategorii otwartej. Miło nam poinformować, że na wniosek Aeroklub Poznańskiego nasza sekcja modelarska otrzymała "Zezwolenie na operacje wykonywane w ramach klubów lub stowarzyszeń modelarstwa lotniczego" zwiększające dopuszczalną wysokość lotu. To zezwolenie dotyczy stref modelarskich (działających lub w trakcie wytyczania) na lotniskach: Kobylnica, Kąkolewo, Bednary. Co prawda, w jego ramach maksymalna wysokość lotu modelem może być określona przez zarządcę lotniska, ale można się spodziewać, że jeśli na lotnisku nie będą panowały jakieś szczególne warunki wymuszające ograniczenie, to za pomocą aplikacji Drone Radar będzie można zgłosić wysokość lotu wynoszącą między 300 a 500 metrów nad poziomem ziemi.

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami odbywania lotów zamieszczonymi w załącznikach w formacie PDF. Instruktaż z warunków odbywania lotów zostanie przeprowadzony podczas spotkania sprawozdawczo - wyborczego, o którego terminie poinformujemy odrębnym komunikatem. Jednocześnie zostają utrzymane ustalenia odnośnie do odbywania lotów na lotnisku EPPK Kobylnica podane we wcześniejszym komunikacie.

Do pobrania:
1) Treść zezwolenia/decyzji ULC nr LBSP-2.8012.11.2023.ULC.1
2) Wytyczne nr 7 Prezesa ULC w sprawie wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych