Zebranie sprawozdawcze, nowy kalendarz, składka członkowska w 2020 r.

Dnia 22 lutego 2020 r. o godzinie 18:00 w pubie "Dolot" znajdującym się w siedzibie Aeroklubu Poznańskiego odbędzie się zebranie sprawozdawcze Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego, na które zapraszamy wszystkich modelarzy zrzeszonych w AP. Podczas zebrania zostanie omówionych szereg spraw mających duże znaczenie dla nas jako modelarzy w tym: sytuacja modelarzy po przenosinach AP na lotnisko Kąkolewo, zasady dofinansowania działalności sportowej, bieżące sprawy oraz nowy kalendarz imprez na rok 2020. 

W roku 2020 obowiązują następujące wysokości składek (dotyczy członków stowarzyszonych sekcji modelarskiej na czas określony i na czas nieokreślony):
- seniorzy: 120 zł,
- juniorzy (do lat 18): 24 zł
- osoby które ukończyły 65 rok życia w roku poprzedzającym rok bieżący oraz są członkami Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego co najmniej 10 lat - są zwolnione z opłaty składki sekcyjnej.
- zaleca się aby dokonać opłaty składki w danym roku kalendarzowym do 31 marca. Po tym terminie składka będzie traktowana jako zaległa.
Więcej informacji można znaleźć w menu Informacje -> Członkostwo, opłaty, ubezpieczenie OC

W zakładce Kalendarz Imprez -> Rok 2020 można znaleźć nowy kalendarz imprez zatwierdzony przez Radę Sekcji Modelarskiej AP.