Sytuacja naszego lotniska EPPK Kobylnica

Sytuacja naszego lotniska EPPK Kobylnica i stref modelarskich uległa zmianie. Od grudnia 2021 r. Aeroklub Poznański już nie jest zarządcą (właścicielem nie jest już od kilku lat) lotniska w Kobylnicy. Jego właścicielem jest spółka prywatna, natomiast póki co, terenem zarządza i administruje Stowarzyszenie Spadochronowy Klub Sportowy Sky Camp.

Zgodnie z informacją uzyskaną od dyrektora Aeroklubu Poznańskiego, z nowym właścicielem oraz zarządcą terenu zawarto porozumienie, które pozwala na jego wykorzystanie przez modelarzy członków sekcji modelarskiej AP na „starych” zasadach. Przewiduje się, że taka sytuacja będzie trwała przez kilka lat do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego lub przeznaczenia terenu. Niemniej jednak, Aeroklub Poznański już nie może finansować naszych działań na terenie, który de facto jest własnością prywatną. W związku z tym członkowie sekcji modelarskiej muszą sami zadbać o użytkowany teren lotniska, tj.:

  • Użytkować lotnisko zgodnie z przeznaczeniem – nie wjeżdżać na nie samochodami, nie parkować, nie rozbijać namiotów itp. To nadal jest teren lotniska z wszelkimi konsekwencjami.
  • Sami musimy kosić trawę wtedy, gdy będzie to potrzebne i ponosić koszt tego koszenia, od czasu do czasu sprzątnąć śmieci, zasypać dziury wykopane przez zwierzęta itp.
  • Dbać o zachowanie porządku na terenie lotniska.
  • Użytkować strefy modelarskie zgodnie z przeznaczeniem, to jest: tzw. pas (Strefa A) jest dla modeli silnikowych, „pod lasem” (Strefa C) – dla szybowców i motoszybowców, „krąg” (Strefa B) – dla helikopterów i wielowirnikowców. Dla stref obowiązuje stary regulamin.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że na lotnisku – zwłaszcza w sezonie letnim – będą się odbywały skoki spadochronowe. Podczas ich trwania bezwzględnie należy zachować odpowiedni bezpieczny odstęp od skoczków, terenu ich lądowiska, pasa startowego samolotu, a najlepiej lądować modelem, gdy w powietrzu są skoczkowie, aby nie stwarzać zagrożenia.

Budynek biurowca, podobnie jak reszta lotniska, już nie jest własnością Aeroklubu Poznańskiego. Aktualnie jest użytkowany i administrowany przez Stowarzyszenie Sky Camp, podobnie jak hangary. W związku z tym, modelarnia usytuowana w piwnicy budynku już nie jest w dyspozycji Aeroklubu Poznańskiego.

W roku 2022 r. wysokość składki członkowskiej nie ulega zmianie. Szczegóły odnośnie do jej wysokości oraz sposobu opłacania są dostępne na stronie internetowej Aeroklubu Poznańskiego .

Członkowie sekcji modelarskiej AP mogą liczyć na następujące uprawnienia:

  • Ubezpieczenie OC (obowiązkowe dla osób biorących udział w rywalizacji sportowej oraz rekreacyjnej związanej z wykonywaniem lotów modelami o masie własnej nieprzekraczającej 20 kg).
  • Dostęp do stref modelarskich na Kobylnicy (do odwołania).
  • Dostęp do strefy modelarskiej na Kąkolewie (gdy zostanie wyznaczona).
  • Dostęp do strefy modelarskiej na Bednarach (gdy zostanie wyznaczona).

Ze środków finansowych uzyskanych ze składek członkowskich będziemy opłacali ubezpieczenie OC członków sekcji oraz imprez modelarskich organizowanych przez sekcję, koszenie lotniska Kobylnica oraz pokrywali inne koszty działalności sekcji modelarskiej AP.