Sprawy związane ze składkami członkowskimi

Rada Sekcji Modelarskiej, działając w porozumieniu z biurem Aeroklubu Poznańskiego, stwierdziła bardzo liczne przypadki poważnych zaległości (przekraczających nawet kwotę 500zł) w opłacaniu składek członkowskich przez osoby, które figurują na liście członków stowarzyszonych naszej sekcji i zadeklarowały przestrzeganie podstawowego obowiązku każdego człona Aeroklubu Poznańskiego, czyli regularnego i terminowego uiszczania składek. Wszystkie osoby, które mają wątpliwości dotyczące wysokości zaległości finansowych wobec Aeroklubu Poznańskiego proszone są o kontakt z Jackiem Boguszem, skarbnikiem Sekcji Modelarskiej, e-mail: j.bogusz@onet.eu. Osoby, które nie są zainteresowane dalszym członkostwem w Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego, prosimy o złożenie pisemnej rezygnacji na ręce sekretarza Sekcji Modelarskiej Grzegorza Musielaka, e-mail: gmusielak@onet.eu. W ten sposób, od 2023 r. zostanie przerwane naliczanie kolejnych składek.

Rada Sekcji Modelarskiej informuje, że wobec wszystkich osób, które do końca października 2022 roku nie uregulują zaległości w opłacaniu składek członkowskich zostanie złożony wniosek do Zarządu AP o wszczęcie procedury skreślenia z listy członków Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego.