Spotkanie z zarządcą EPPK Kobylnica

W dniu 17 maja 2022 na spotkaniu z przedstawicielem zarządcy lotniska EPPK Kobylnica (aktualnie zarządcą jest firma Sky Camp) ustalono, że prawo do wykonywania lotów w strefach modelarskich mają osoby, które:

1. Są wymienione na liście dostępnej dla zarządcy lotniska EPPK Kobylnica.
2. Są członkami Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Poznańskiego lub innego stowarzyszenia modelarzy, które zostało dopuszczone do lotów przez zarządcę lotniska EPPK Kobylnica.
3. Mają aktualne ubezpieczenie OC.
4. Zarejestrowały się na stronie ULC i uzyskały świadectwo pilota oraz operatora co najmniej w kategoriach A1...A3 (open).
5. Przed wykonaniem lotu zgłosiły ten zamiar za pomocą aplikacji dostępnej na stronie https://checkin.pansa.pl (funkcjonującej na komputerze lub smartfonie) oraz poinformowały o swoich zamiarach zarządcę lotniska (numer telefonu kontaktowego zostanie udostępniony w kolejnej wiadomości e-mail).

W związku z koniecznością utworzenia listy osób uprawnionych do korzystania ze stref modelarskich na EPPK Kobylnica prosimy o wprowadzenie do poniższego formularza takich danych, jak: imię, nazwisko, aktualny adres e-mail do kontaktu, numer uprawnień operatora, numer uprawnień pilota. Niezbędne szkolenie można odbyć on-line, tak samo jak zdać egzamin (po rejestracji na stronie internetowej https://drony.ulc.gov.pl/register). Rejestracja, szkolenie i egzamin są darmowe.

Jednocześnie prosimy o uregulowanie zaległości w składkach, ponieważ osoby mające nieuregulowane saldo nie będą umieszczane na liście osób uprawnionych do korzystanie ze stref modelarskich w ramach EPPK Kobylnica.

Formularz, za którego pomocą należy podać swoje dane jest dostępny pod adresem https://forms.gle/7Lm11aLVDeNsE1Q87. Na pytania związane z rejestracją może odpowiedzieć kolega Jacek Bogusz, tel. 696 026 357, e-mail: j.bogusz@onet.eu lub inne osoby z Rady Sekcji Modelarskiej AP (https://modelarzeaeroklubpoznan.org.pl/kontakt).