Spotkanie w sprawie lotów modelami RC na Kobylnicy

W imieniu Rady Sekcji Modelarskiej zapraszamy osoby latające modelami RC na lotnisku Kobylnica na spotkanie z aktualnym zarządcą lotniska. Odbędzie się ono w dniu 17 maja o godzinie 19:00. W jego trakcie zostaną omówione nowe zasady użytkowania stref modelarskich oraz regulacje odnośnie do bezpieczeństwa wykonywania lotów. Spotkanie odbędzie się w byłym budynku Aeroklubu Poznańskiego na lotnisku Kobylnica.

Jednocześnie przypominamy, że obowiązują nowe zasady wykonywania lotów. Dnia 1 lipca 2019 roku weszło w życie rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 z dnia 24.05.2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego postanowiła ujednolicić przepisy i procedury dla dronów we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Niestety, na użytkowników dronów i modeli RC, którzy latają dla zabawy, spadły dodatkowe obowiązki, które do tej pory ich nie dotyczyły. Dlatego wspólnie z zarządcą lotniska musimy wspólnie wypracować zgodne z prawem zasady jego użytkowania lub zostaniemy z niego po prostu wyproszeni.

Więcej na spotkaniu we wtorek 17 maja o godzinie 19:00.