Lista uczestników

Po kliknięciu w przycisk zostanie wyświetlona lista uczestników w formie tabeli - arkusza Google.
(After clicking on the button, a list of participants will be displayed in the form of a table - the Google spreadsheet).