Kontakt

Jeśli chcesz skontaktować się z organizatorami użyj podanych niżej adresów e-mail lub numerów telefonów:
(If you want to contact us, please use the email addresses or phone numbers listed below)

Jacek Nowak
tel. kom. +48 601 683 316
e-mail: jacek1607@wp.p

 

Łukasz Widyński
tel kom. +48 605 128 199
e-mail: lwidynski@wp.pl